Komorene Eksport Import. Moroni Internasjonal Handel Komorene

Eksportører Importører Komorene KM (Africa) Moroni: Utenrikshandel, Logistikk, distributører, Markedsføring, Toll ...

EENI  Afrika Utenrikshandel 

Komorene -  Utenrikshandel Eksport Import
COMOROS Foreign Trade
Millioner USD
Komorene -  Import: 115 Import/Verden=0.00%. Import/GDP= 0.0115.
Komorene -  Eksport: 34 Eksport/Verden=0.00%.
(Eksport+Import)/GDP= 33.79%.

Komorene 100 Språk
GMT= +3:00.  Tel= 269 (73).  Volt= 220v.  Geografi: 43.675,-11.892,5
COMOROS COMOROS Exports
COMORES Exportaciones COMORES
COMORES Exportations COMORES
Comores Exportação Comores

Komorene  Importører  Kjøpere  Eksportører  Internasjonalisering  Utenlandske direkte investeringer FDI  Internasjonal handel  Statistikk  handel  Stat - Risiko  Virksomhet - Trender Forskning  Toll  Transport  Logistikk  distribusjon  Forfremmelse  Anbud  Messer

Å gjøre forretninger i Komorene, Internasjonal Virksomhet, Utenrikshandel, , Export, Import, Gjøre forretninger, Internasjonalisering, Utenlandske, Direkte Investeringer, Logistikk, Toll, Globalisering, Markedsføring, Eksportører

EENI Virksomhet skole