Sør-Korea Eksport Import. Seúl Internasjonal Handel Sør-Korea

Eksportører Importører Sør-Korea KR (Asia) Seoul: Utenrikshandel, Logistikk, distributører, Markedsføring, Toll ...

EENI  Asia Utenrikshandel 

Sør-Korea -  Utenrikshandel Eksport Import
KOREA SOUTH Foreign Trade
Millioner USD
Sør-Korea -  Import: 256,000 Import/Verden=2.49%. Import/GDP= 25.6.
Sør-Korea -  Eksport: 288,200 Eksport/Verden=2.79%.
(Eksport+Import)/GDP= 56.38%.  

Sør-Korea Økomi
Globalisering: 65.87
100
Bruttonasjonalprodukt: 965300 (PPP)
per innbygger: 20,400 USD
World 9,300
Valuta ₩ (ISO= KRW)
Befolkning: 48,846,823
Arbeidsledighet: 3.70%
Km2= 98,480.00

Sør-Korea  Gjøre forretninger i  
Økomi - Frihet
Korrupsjon= 5,6
10 Åpenhet

Sør-Korea Avtaler: Asiatiske utviklingsbanken, Økonomiske og sosiale kommisjon for Asia og Stillehavsområdet (ESCAP), BOAO økonomisk samarbeid i Asia og Stillehavet (APEC) (AEPC), Sammenslutning av sørøst-asiatiske stater ASEAN (ASEAN+3), APTA, SAARC (Associated), Forente Nasjoner, FNs konferanse for handel og utvikling, Verdensbanken.


Sør-Korea Eksport    Seoul 
Asia 한국  (of the Republic of Korea).  Seoul, Suwon, Mokpo, Taejon, Yosa, Pusan, Chinhae, Taegu, Masan, Tonghae, 서울, 수원, 목포, 대전, 요사, 부산, 진해, 대구, 마산, 동해.  Språk: Korean 한국어 (ko).  Valuta: won; won [pl. invar.] (₩).  ISO = KR  ISO3 = KOR. 

Sør-Korea 100 Språk
GMT= +9:00.  Tel= 82 (2).  Volt= 220v.  Geografi: 127.834,36.375,5
KOREA SOUTH KOREA SOUTH Exports
COREA DEL SUR Exportaciones COREA DEL SUR
CORÉE DU SUD Exportations CORÉE DU SUD
Coreia do Sul Exportação Coreia do Sul

Sør-Korea  Importører  Kjøpere  Eksportører  Internasjonalisering  Utenlandske direkte investeringer FDI  Internasjonal handel  Statistikk  handel  Stat - Risiko  Virksomhet - Trender Forskning  Toll  Transport  Logistikk  distribusjon  Forfremmelse  Anbud  Messer

Å gjøre forretninger i Sør-Korea, Internasjonal Virksomhet, Utenrikshandel, , Export, Import, Gjøre forretninger, Internasjonalisering, Utenlandske, Direkte Investeringer, Logistikk, Toll, Globalisering, Markedsføring, Eksportører

EENI Virksomhet skole